OLAZAX DISPERZI 5 mg, 10 mg

Schizofrenie

Účinné látky

olanzapinum

Popis přípravku

Přípravky Olazax a Olazax disperzi obsahují účinnou látku olanzapin.

Přípravky Olazax a Olazax disperzi patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika a používají se k léčbě následujících stavů:
- Schizofrenie, nemoc, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.
- Střední až těžké manické epizody, stav, jehož příznaky jsou vzrušení a euforie.

Přípravky Olazax a Olazax disperzi předchází rozvoji těchto příznaků u pacientů s bipolární poruchou, u kterých již dříve manická epizoda odpovídala na léčbu olanzapinem.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
5 mg dis.28 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.