Ivabradine Glenmark 2,5mg, 5mg, 7,5mg

Srdeční selhání a angina pectoris

Účinné látky

Ivabradine

Popis přípravku


Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris
Ivabradin je indikován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u dospělých s ischemickou chorobou srdeční s normálním sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 70 tepů/min.
Ivabradin je indikován:
– u dospělých, u kterých nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány betablokátory
– nebo v kombinaci s betablokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni optimální dávkou betablokátoru.

Léčba chronického srdečního selhání
Ivabradin je indikován u chronického srdečního selhání třídy NYHA II až IV se systolickou dysfunkcí, u pacientů se sinusovým rytmem, jejichž srdeční frekvence je ≥ 75 tepů/min, v kombinaci se standardní terapií včetně léčby betablokátory, nebo pokud je léčba betablokátory kontraindikována nebo netolerována.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
5 mg56 tblSPCPIL
7,5 mg112 tblSPCPIL
7,5 mg56 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.