BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg

Mnohočetný myelom

Účinné látky

bortezomib

Popis přípravku


Bortezomib Glenmark je v monoterapii nebo v kombinaci s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s dexamethasonem indikován k léčbě dospělých pacientů s progresivním mnohočetným myelomem, kteří již prodělali nejméně jednu předchozí léčbu a kteří již podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo jsou pro tuto transplantaci nevhodní.
Bortezomib Glenmark je v kombinaci s melfalanem a prednisonem indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých není vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací hematopoetických kmenových buněk.
Bortezomib Glenmark je v kombinaci s dexamethasonem nebo s dexamethasonem a thalidomidem indikován k indukční léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých je vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací hematopoetických kmenových buněk.
Bortezomib Glenmark je v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem indikován k léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových
buněk, u kterých není vhodná transplantace hematopoetických kmenových buněk.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
3,5 mg1 ks INJ PLV SOLSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.