ARIPIPRAZOL GLENMARK 10 MG, 15 MG, 20 MG TABLETY

Schizofrenie, Bipolární afektivní porucha

Účinné látky

aripiprazolum

Popis přípravku

Přípravek Aripiprazol Glenmark obsahuje léčivou látku aripiprazol a patří do skupiny léků, které se označují jako antipsychotika.

Používá se k léčení dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších, kteří trpí nemocí charakterizovanou příznaky, jako jsou slyšení, vidění a cítění věcí, které neexistují, podezřívavost, bludy, nesouvislá řeč, poruchy chování a emocionální oploštění. Lidé s těmito obtížemi se mohou také cítit depresivní, provinilí, úzkostní nebo nervózní.

Přípravek Aripiprazol Glenmark se užívá k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších, kteří trpí stavem, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. U dospělých také zabraňuje znovuobjevení tohoto stavu u těch pacientů, kteří již reagovali na léčbu přípravkem Aripiprazol Glenmark.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
10 mg28 tblSPCPIL
15 mg28 tblSPCPIL
20 mg28 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.