Glenmark Pharmaceuticals

  • Česká republika
  • Korporace

Společnost Glenmark trvale rozšiřuje nejen počet zemí, v nichž prodává své léky, ale také počet zemí, v nichž své léky též vyrábí. V roce 2007 společnost Glenmark Pharmaceuticals koupila přes devadesát procent akcií tuzemské farmaceutické společnosti Medicamenta, a ta změnila svou obchodní firmu na Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. se sídly v Praze a Bratislavě.

Součástí firmy je i dosavadní výrobní závod společnosti Medicamenta ve Vysokém Mýtě, což je významné především proto, že je z hlediska principů správné výrobní praxe certifikován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a má autorizace pro import z řady třetích zemí. Proto společnost Glenmark přesunula do Vysokého Mýta významný objem své výroby, přičemž ve Vysokém Mýtě se realizuje výroba a finální balení řady léků a doplňků stravy pro celý region Evropské unie. Pohyb a prodej léků v Evropské unii je velmi přísně kontrolován a regulační orgány EU kladou přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost léků v EU prodávaných. Proto je důležité zdůraznit, že součástí závodu Glenmark Vysoké Mýto je i pracoviště „Quality assurance“, které garantuje chemickou a mikrobiologickou kvalitu veškeré produkce podle požadavků Evropské unie.

Glenmark

Výrobní závod Vysoké Mýto

budova Glenmark
laboratoř
talbetovačka
blistrovačka

Certifikace

Systém managementu BOZP

Vedení společnosti stanovilo politiku EHS, která deklaruje zodpovědný přístup společnosti k oblasti bezpečnosti práce.

Politika EHS

Certifikát Zodpovědná firma

ČSN EN ISO

Všeobecné obchodní podmínky / General terms and conditions

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. je celosvětově působící nadnárodní integrovaná farmaceutická společnost s vlastní výzkumnou a vývojovou základnou. Má 14 výrobních závodů ve čtyřech zemích a 6 R&D center. Zaměstnává více než 10 400 lidí ve více než 80 zemích a obchoduje i na plně rozvinutých a přísně kontrolovaných trzích, jako v USA či ve státech Evropské Unie.

Srdcem všech aktivit společnosti Glenmark je vlastní výzkum a vývoj. Nejrozsáhlejší, moderně vybavené a progresivně zaměřené výzkumné laboratoře společnosti Glenmark sídlí v Mahape (Navi Mumbai) a výrobní závod v Goa. V roce 2004 založila společnost Glenmark ve švýcarském městě Neuchâtel dceřinou společnost Glenmark Pharmaceuticals S.A. (GSA), která se stala centrem výzkumu a vývoje biologických léků a kde v současnosti pracuje mezinárodní tým více než 50 vědců s rozsáhlými zkušenostmi z tohoto oboru.

Glenmark je zaměřen na průkopnické objevování nových léků především v oblasti zánětů (COPD/astmatu, revmatoidní artritida, atd.), metabolických poruch (cukrovky, obezity atd.) a bolesti (Neuropatické a zánětlivé bolesti). Řada potenciálních nových léků je v různých fázích preklinického a klinického vývoje.

V současné době se společnost řadí mezi TOP 100 světových pharma a biotechnologických společností. V roce 2011 byl Glenmark byl vybrán jako „nejlepší společnost na rozvíjejících se trzích“ a získal také uznání za „Best Overall Pipeline 2011 od SCRIP, nejrespektovanějšího farmaceutického časopisu na světě.

Biologics Research Centre - SwitzerlandBiologics Research Centre - Switzerland
Glenmark R&D at MahapeGlenmark R&D at Mahape

Naše hodnoty

Glenmark je globální a vedoucí farmaceutickou společností založenou na integrovaném výzkumu.
Naši firemní kulturu představují zaměstnanci, kteří jednají a konají dle našich hodnot: Úspěch-Respekt-Znalosti.

Úspěch

Ceníme si vytrvalého dosahování vytčených cílů a usilujeme o naplnění naší vize

Respekt

Respektujeme všechny zůčastněné strany, snažíme se být tím nejlepším partnerem.

Znalosti

Vážíme si znalostí, neboť umožňují najít našim lidem inovativní řešení k provedení změny vedoucí k úspěchu