Společnost Glenmark Pharmaceuticals otevírá nový závod na výrobu protilátek v La Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku

4. června 2014

Moderní výrobní závod na výrobu materiálů na klinické studie

S tímto závodem bude společnost Glenmark schopna vyvíjet nové moderní monoklonální protilátky včetně bi-specifických

La Chaux-de-Fonds, Švýcarsko, 4. června 2014 – Glenmark Pharmaceuticals S.A (GPSA), plně vlastněná dceřiná společnost Glenmark Pharmaceuticals Limited, Indie (GPL), oznámila zahájení provozu nového závodu na výrobu monoklonálních protilátek odpovídajících cGMP ve švýcarském La Chaux-de-Fonds. Tento výrobní závod rozšiřuje stávající možnosti výzkumu a vývoje společnosti Glenmark a bude dodávat materiál pro klinické studie.
Švýcarské výzkumné středisko společnosti Glenmark Pharmaceuticals je integrované pracoviště výzkumu a vývoje protilátek. Toto výzkumné středisko je kompletně vybaveno pro výzkum protilátek, vývoj buněčných řad, in vitro testování a charakterizaci protilátek, vývoj procesu a analytický výzkum. Nový výrobní závod rozšiřuje stávající možnosti výzkumu a vývoje společnosti Glenmark a umožní výrobu klinického materiálu.
Výrobní závod bude využívat jednorázové bioreaktorové systémy a sadu buněčných bank pro výrobu. Zařízení splňuje všechny kvalitativní, ekologické a bezpečnostní normy pro výrobu materiálu pro klinické studie.
Dr. Michael Buschle, vedoucí oddělení biologických léků a vědecký ředitel Glenmark Pharmaceuticals Ltd., uvedl: „Tento moderní výrobní závod je svědectvím splnění závazku společnosti Glenmark, která přislíbila vybudování svého zařízení pro výzkum, vývoj a výrobu v kantonu Neuchâtel. Udělali jsme spoustu průkopnické práce v oblasti nových monoklonálních protilátek a vyvíjíme několik dalších monoklonálních a bi-specifických protilátek. Nový výrobní závod nám pomůže rychleji je zavést do klinické praxe a posílit postavení společnosti Glenmark jako přední inovační farmaceutické společnosti.

Středisko biologického výzkumu Glenmark ve Švýcarsku provádí rozsáhlý výzkum a vývoj řady monoklonálních protilátek, které jsou v různých fázích vývoje, včetně bi-specifických. Středisko se zaměřuje na vývoj nových biologických objektů určených k léčbě bolesti, zánětlivých, onkologických a respiračních problémů. Glenmark ve svém středisku biologického výzkumu momentálně zaměstnává 69členný personál.
Během své krátké, asi desetileté existence podalo biologické výzkumné středisko Glenmark několik patentových žádostí pro nové biologické léky. Na GBR 500 jako nejvyspělejší z nich prodala společnost Glenmark licenci společnosti Sanofi a momentálně probíhá druhá fáze jeho vývoje. GBR 900, první molekula svého druhu určená k léčbě chronické bolesti, prochází fází 1 svého vývoje a GBR 830, antagonista OX-40, má vstoupit do fáze klinických studií během druhé poloviny tohoto roku. Vědci ze společnosti Glenmark také vynalezli nejlepší technologickou platformu svého druhu pro výrobu bi-specifických protilátek BEAT™.

O společnosti Glenmark Pharmaceuticals Ltd

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) je globální výzkumná integrovaná farmaceutická firma se sídlem v indické Bombaji. Je předním objevitelem nových molekul NCE (nový chemický objekt) a NBE (nový biologický objekt). Glenmark má šest molekul v různých fázích klinického vývoje s primárním zaměřením na oblast zánětů [astma/CHOPN, revmatická artritida apod.] a bolesti [neuropatická a zánětlivá bolest]. Společnost má významný podíl na trhu značkových generických léků v rozvojovém světě včetně Indie. Glenmark provozuje třináct výrobních závodů ve čtyřech zemích a šest středisek výzkumu a vývoje.

Další informace poskytnou:

Jason D’Souza / Rajdeep Barooah · Tel: [+91 22] 40189919/984 · Email: corpcomm@glenmarkpharma.com